Dr Shkodrani

Dental Laser Implant Center

It provides performance of implantation (planting of the teeth) and all other surgical services

Read more

CHILDREN STOMATOLOGY

Milk teeth fluorination
Milk teeth Stamping
Milk teeth extraction

Dr Shkodrani & Team

MAXILLOFACIAL SURGERY
PROSTHETIC DENTISTRY
ORAL SURGERY

Dr Shkodrani

Dr Shkodrani

Vendosja e Implanteve Dentare në Mitrovicë, RKS

Dr. Shkodrani ju ndihmon pacientëve të tije të arrijnë dhe mbajnë buzëqeshje të shëndosha dhe të bukura me stomatologji të përgjithshme, preventive, kozmetike dhe restorative. Dr Shkodrani po ashtu ofron vendosje të implanteve dentare për pacientet tanë lokal & ndërkombwtarë.

read more

Shërbimet


Sherbimet nga Lemia :

Stomatologjia e Fëmijëve dhe Sëmundjet e Dhëmbit

  •  Fluorizimi i dhëmbëve të Qumështit
  •  Vulosja e dhëmbëve të Qumështit(Preventive nga kariesi dentar)
  •  Nxjerrja e dhëmbëve të Qumështit në kohën e resorbimit të rrënjës.
  •  Trajtimi i kariesit dentar(fillestar,të mesëm dhe atij të thellë) dhe plombimi me plomba estetike.
  •  

read more

Përse Ne ?

PSE ?  Dr. Shkodrani

Klinika dentar Dr. Shkodrani ofron trajtim dentar për të gjitha moshat dhe nevojat dentare. Ne ofrojm shumë shërbime duke përfshire rutine të përgjithshme, kujdes preventiv, procedura të avancuara kozmetike, implante, zbardhim të dhëmbëve, stomatologji kualitative restorative dhe ortodonci.

QASJA JONË NDAJ KUJDESIT TUAJ

read more