Shërbimet

Shërbimet


Sherbimet nga Lemia :

Stomatologjia e Fëmijëve dhe Sëmundjet e Dhëmbit

 •  Fluorizimi i dhëmbëve të Qumështit
 •  Vulosja e dhëmbëve të Qumështit(Preventive nga kariesi dentar)
 •  Nxjerrja e dhëmbëve të Qumështit në kohën e resorbimit të rrënjës.
 •  Trajtimi i kariesit dentar(fillestar,të mesëm dhe atij të thellë) dhe plombimi me plomba estetike.
 •  

   •  Trajtimi i pulpiteve (seroze dhe purulente)
   •  Trajtimi kirurgjik i infeksioneve dentare .
   •  Trajtimi endodontik i rrenjeve te dhembit( ekstirpim vital dhe mortal i pulpes)

 ORTOPEDIA E NOFULLAVE

   •   Punimi i Protezave mobile Ortodontike dhe
   •   Punimi i Protezave fikse Ortodontike

PROTETIKA STOMATOLOGJIKE

   •  Punimi i Protezave totale mobile nga akrillati dhe palladiumi
   •  Punimi I Protezave parciale mobile  nga akrillati dhe palladiumi
   •  Punimi i Urave fikse nga metalo-keramika, titaniumi dhe  zirkoniumi

KIRURGJIA ORALE

   • Vendosja e Implanteve te te gjitha llojeve
   • Nxjerrje e dhembeve me anestezion
   • Nxjerrje e dhembeve te pa dalur dhe gjysem te dalur
   • Nxjerrje kirurgjike
   • Operimi i frenulumit(peni) i buzes dhe gjuhes
   • Apikotomia (reseksioni i majes se rrenjes)
   • Trajtimi  kirurgjik i te gjitha infeksioneve dentare te dhembeve

KIRURGJIA MAKSILLOFACIALE

   • Trajtimi i te gjitha llojeve te thyerjeve te nofullave
   • Operimi i tumoreve te ndryshem ne fytyre
   • Te gjitha operacionet plastike dhe estetike ne fytyre