Turizmi Dentar

Turizmi Dentar

Turizmi Medikal:

Turizmi Mjekësorë është një term i cili e përshkruan udhëtimin jashtë vendit për trajtim; mjekësor, kozmetik apo dentar. Nënkontraktimi medikal, turizmi shëndetësorë, udhëtimi shëndetësorë janë të gjitha terma të përdorura për të përshkruar këtë fenomen.

Në turizëm medikal, qytetarët e kombeve të zhvilluara i anashkalojnë shërbimet e ofruara në shoqërinë e tyre dhe udhëtojnë në vende me pak të zhvilluara për trajtim mjekësorë.

Turizmi medikal është rrënjësisht i ndryshëm nga modeli tradicional i udhëtimit internacional ku pacienti në përgjithësi udhëton nga vende më pakë të zhvilluara në qendra të mëdha shëndetësore  në vende me zhvillim të lartë për trajtim mjekësorë qe nuk është në dispozicion në shoqëritë e tyre.

Vartësishtë nga nevojat udhëtimet mjekësore janë gjer tek qendrat kirurgjike jashtë vendit, intervenimet kirurgjike apo plastike, apo në spitale dhe klinika jashtë vendit për diagnostifikim të avancuar medikal, rikuperim apo përkujdesje dentare.

Turisti mjekësorë rëndomtë kërkon të bej intervenimin apo procedurën jashtë vendit për:

  • Të kursej në kosto të mjekimit
  • Anashkalimi i pritjes për shërbime medikalë në vendin ëmë te tyre
  • Gjetja e trajtimit më të mirë mjekësorë apo shërbimeve të diagnostifikimit
  • Por po ashtu edhe për ta ruajtur privatitetin

Për disa turist dentar, kombinimi i pushimi më procedurën mjekësore është atraksion.

Shumica e turistëve dentar janë nga Amerika, Evropa, Kanada, Kapani dhe Lindja e Mesme.  E ardhmja e turizmit medikal duket shumë e ndritur me disa vende  regjistrojnë rreth 30% rritje vjetore në trajtime shëndetësore të lidhura me shëndetin. Turizmi dentarë me siguri është pjesë e nivelit tjetër të globalizimit.